EISIAU RHANNU SYNIAD CYFFROUS?

Wyt ti’n awdur llawn syniadau a hoffai ymuno â theulu egsliwsif Sebra?

Dim ond casgliad dethol o lyfrau sy’n cael eu cyhoeddi gan ein gwasgnod yn flynyddol. Mae hyn yn rhoi cyfle arbennig i ni gydweithio’n agos drwy’r broses greadigol i greu llyfr arbennig gyda’n gilydd. Dyna’n dull ni o weithio.

Rydyn ni’n annog cyflwyniadau gan awduron newydd a phrofiadol sydd â stori unigryw i’w rhannu. Rhaid i bob cyflwyniad fod yn waith gwreiddiol neu gydweithredol gan yr awdur neu awduron. Edrychwn ymlaen at ddarllen dy waith.