Adolygiadau

Ysgrifennu’r adolygiad cyntaf o “Gwreiddio”

Gwreiddio

Awduron amrywiol

£8.99

Casgliad o wyth stori fer sy'n mynd i'r afael â gwahanol agweddau o fyw yng nghefn gwlad Cymru yn yr oes sydd ohoni yw'r gyfrol hon. Lleolir pob stori mewn cymuned wledig, amaethyddol, wrth i'r cymeriadau wynebu pob math o heriau - unigrwydd, colli tir ac etifeddiaeth, y tyndra rhwng yr hen ffordd o fyw a'r angen i symud ymlaen ac arallgyfeirio. Awduron y straeon byrion yw Bethan Gwanas, Elen Davies, Geraint Lewis, Haf Llewelyn, Heiddwen Tomos, John Roberts, Llŷr Titus a Megan Elenid Lewis. O ferch ifanc sy'n dychwelyd adre i helpu adeg wyna, i wraig ddiymhongar a gweithgar sydd newydd golli ei gŵr, cawn bortreadau cofiadwy o gymeriadau sy'n greiddiol i'n cymunedau amaethyddol ni.

Categori
Llyfrau • Ffuglen
Dimensiynau
128 × 196 mm
Dyddiad cyhoeddi
30/10/2023
Iaith
Cymraeg
Tudalennau
120
Fformat
Clawr meddal
ISBN 9781835390016 Categories: ,